Vi opna til Arthur-helga i 2022.

Her er pr d.d. 13 plassar for bubil (nokre av plassane høver også for campingvogn).

Tømmestasjon, søppelhåntering og reint vatn, servicebygg med dusj og wc.

Vi er digitale - du bestiller plass (helst før fergeturen ut) på messenger eller sms til 90 94 95 67.

Oppgi ankomst og antal overnattingar, du betalar på førehand på Vipps nr 763293 kr 300 pr døgn. Kode til dusj/wc får du etter at betalinga er registrert.

I Arthur-helga er det lurt å tinge på førehand og berre parkere på tilvist plass.

Under fana tinging og opphald finn du enggelsk og tysk tekst!


Under the tab tinging and sojourn you will find English and German text!


Unter dem Reiter Tönung und Aufenthalt finden Sie englischen und deutschen Text!